Οι σταθερές βάσεις στήριξης της ELVAN είναι πιστοποιημένες (CE) ως προς τη στατικότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο EN-1090-2:2018. Μπορείτε να δείτε το πιστοποιητικό εδώ.

Η ELVAN έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρησης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρησης που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015. Κατεβάστε το πιστοποιητικό απο εδώ.