Η ELVAN, σαν διάδοχος εταιρία της PROTECTA FROLA Α.Ε., έχει 25ετή εμπειρία στην μελέτη και εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας σε όλων των ειδών τα τεχνικά έργα, με εξειδίκευση στα φωτοβολταικά πάρκα.