ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Στη φάση του σχεδιασμού, συγκρότησης φακέλου και αξιολόγησης βιωσιμότητας της επένδυσης η ELVAN είναι δίπλα σας με τεχνικές συμβουλές για:

  • την επιλογή του καταλλήλου συστήματος (μονοπάσαλη / διπάσαλη σταθερή βάση),
  • μια αρχική χωροθέτηση,
  • μια αρχική κοστολόγηση και
  • έκδοση προτιμολογίου,

πάντα ειδικά για το έργο σας. Σε ολα τα έργα κάνουμε custom made σχεδίαση.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η ELVAN μετά από επιτυχημένες εγκαταστάσεις εκατοντάδων MWp σε διάφορες χώρες έχει την εμπειρία, το know-how και έχει εξελίξει το software που απαιτείται για τη στατική ανάλυση κάθε σταθερής βάσης και για οποιοδήποτε είδος εδάφους.

Έχοντας σαν δεδομένα:

  • την τοποθεσία του έργου,
  • το σχήμα/ διαστάσεις/κλίση του οικοπέδου,
  • το είδος του έδαφος,
  • τα φωτοβολταϊκά πλαίσια / αντιστροφείς που θα χρησιμοποιηθούν,
  • την διάταξη των πλαισίων κ.λ.π.

σχεδιάζεται η βάση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ειδικά για κάθε έργο. Στόχος η στατική επάρκεια παράλληλα με την πιό οικονομική και εύκολη στην εγκατάσταση λύση.