Η ELVAN διαθέτει μια ομάδα μηχανικών με τεράστια εμπειρία στο αντικείμενο η οποία αφού συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία, κάνει το σχεδιασμό της αντικεραυνικής προστασίας του φωτοβολταικού πάρκου σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.