Τέλος η ELVAN αναλαμβάνει την παρακολούθηση, μετρήσεις και συντήρηση το συστήματος αντικεραυνικής προστασίας σε κάθε φωτοβολταικό πάρκο για όλη την 20ετή διάρκεια ζωής του.