Για τον υπολογισμό της σταθερής βάσης απαιτείται η συμπλήρωση σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη, μελετητή ή εγκαταστάτη της φόρμας R.F.I. (Request For Information). Σ’ αυτήν περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την χωροθέτηση, τον στατικό υπολογισμό και τελικά σχεδιασμό των βάσεων. Κατεβάστε τη φορμα απο εδώ