Βασεις Φωτοβολταικων

Η διπάσσαλη βάση bifacial της ELVAN BIF2V είναι ειδικά σχεδιασμένη για να μεγιστοποιεί την απόδοση των φωτοβολταϊκών πλαισίων bifacial. Τα ενισχυμένα μέρη της βάσης επιτρέπουν την αύξηση του ύψους του συστήματος (από 800mm έως 1200mm), ούτως ώστε να περνά και να αντανακλάται περισσότερο φως στο έδαφος και κατ’ επέκταση στο πίσω μέρος των bifacial panels.

Έτσι επιτυγχάνεται μία αύξηση της απόδοσης της τάξης του +8% σε σχέση με τα συμβατικά panels και βάσεις.

Δείτε παρακάτω ένα ενδεικτικό σχέδιο (οι διαστάσεις κάθε έργου εκτιμώνται κατά τον αρχικό σχεδιασμό).