Η ELVAN προσφέρει στην αγορά σταθερές βάσεις στήριξης:

• ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ (Διπάσσαλες): Ικανές να υποστηρίξουν μέχρι 3 πλαίσια σε κάθετη διάταξη ή 6 σε οριζόντια.
• ΜΟΝΟΥ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ (Μονοπάσσαλες): Ικανές να υποστηρίξουν μέχρι 2 πλαίσια σε κάθετη διάταξη ή 3 σε οριζόντια.

Ήδη έργα πολλών MWp για σταθερές βάσεις έχουν μελετηθεί και παραδοθεί, χάρις στα πλεονεκτήματα τους:

σχεδιασμός της βάσης ειδικά για κάθε έργο (custom design) λαμβάνοντας υπ’ όψιν περιοχή, φορτία κατά Ευρωκώδικα, panels, ηλεκτρικό διάγραμμα κ.λ.π.
πολύ μικροί χρόνοι παράδοσης, χάρις την μεγάλη παραγωγικότητα των αυτομάτων γραμμών παραγωγής
ελάχιστος όγκος και άρα μικρό κόστος μεταφοράς
πολύ απλό σύστημα για εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση
εγκατάσταση σε οποιοδήποτε τύπο εδάφους
κατασκευή πασσάλων και ανωδομής από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ μετά την κατασκευή κατά EN ISO 1461 με αποτέλεσμα:
εγγύηση για 10 χρόνια και χρόνος ζωής 20 χρόνια
το προϊόν να είναι 100% χρηματοδοτήσιμο (bankable) και ασφαλιζόμενο από όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες

Η ELVAN διαθέτει τις πιστοποιήσεις CE, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, γεγονός που υποδεικνύει την άριστη ποιότητα στην ανάπτυξη των προϊόντων τους τα οποία σέβονται το φυσικό περιβάλλον και συνεισφέρουν στην αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Η εταιρία έχει ξεκάθαρο προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Με σκοπό να ικανοποιήσει τις διάφορες ανάγκες που μπορούν να παρουσιαστούν, προσφέρει μια σειρά από συμπληρωματικές υπηρεσίες:

Προσαρμογή του σχεδίου της βάσης στήριξης στις ανάγκες του έργου, τόσο από την άποψη των δομικών φορτίων όσο και από αυτήν του ηλεκτρικού διαγράμματος.
Υποστήριξη και διαχείριση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εκτέλεση έργων πολιτικού μηχανικού, χαμηλής τάσης, μέσης τάσης και διαμόρφωσης των φωτοβολταϊκών πάνελ και αντιστροφέων , θέτοντας το τεχνικό τμήμα της εταιρίας στην διάθεση των πελατών της.
Προσαρμογή στις ανάγκες της διαχείρισης έργου προγραμματίζοντας τις παραδόσεις ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και αναλαμβάνοντας την διαχείριση του εφοδιασμού και την υποστήριξη με τρόπο ολοκληρωμένο και συντονισμένο.