Η ELVAN έχει μακρόχρονη συνεργασία με εταιρίες εγκατάστασης φωτοβολταικών (E.P.C.’s) οι οποίες έχουν η καθεμία ξεχωριστά συναρμολογήσει / εγκαταστήσει δεκάδες MWp των βάσεων της.

Ως εκ τούτου, συνιστούμε αυτούς τους εγκαταστάτες για οποιοδήποτε έργο.

Οι εταιρίες αυτές (με αλφαβητική σειρά) είναι:

ΕΝ ΓΑΙΑ

www.engaia.gr

Γιάννης Παπαδόπουλος

Τηλ: +30 2310 541 344

ENTEC

www.entec.gr/contractors

Γιώργος Γιατράκος, Δ/νων Σύμβουλος

Τηλ: +30 2810 222959

MAIN TECH

https://maintech.gr

Μιχάλης Θεοφανόπουλος

Τηλ: +30 210 2813379

VOLTAMPER

https://www.voltamper.gr

Βασίλης Καρακασίδης

Τηλ.:+30 6972647100

ZILLION

www.zillion.gr

Βασίλης Ζιώγος

Τηλ: +30 6980557474