ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο σκελετός αποτελείται από προφίλ τύπου C κομμένα επί παραγγελία για την εύκολη συναρμολόγησή τους με βίδες. Χάρη στο χαμηλό βάρος τους όλα τα εξαρτήματα μπορούν να μεταφερθούν εύκολα από το προσωπικό. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται δραστικά ο χρόνος εγκατάστασης.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Οι ράβδοι καταλαμβάνουν πολύ μικρό χώρο, μειώνοντας έτσι τα κόστη μεταφοράς.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα προφίλ του σκελετού είναι κατασκευασμένα από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ μετά την κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 1461:2009, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.

Επειδή δεν είναι αναγκαίο να γίνουν οπές ή τομές στο έργο, διευκολύνονται οι εργασίες συναρμολόγησης και αποφεύγονται τυχόν κίνδυνοι διάβρωσης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

Οι βάσεις είναι σχεδιασμένες για εγκατάσταση πάνω σε προφίλ εισηγμένα απευθείας στο έδαφος, αν και, στα μέρη εκείνα όπου αυτό δεν είναι δυνατό εξαιτίας των χαρακτηριστικών του εδάφους, μπορούν να εγκατασταθούν επίσης πάνω σε μικροπασσάλους σκυροδέματος ή πάνω σε βίδες θεμελίωσης mecascrew.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαθέτουμε βάσεις στήριξης μονού ορθοστάτη ικανές να υποστηρίξουν 2 φωτοβολτα’ίκά πάνελ σε κάθετη διάταξη και μέχρι 3 πάνελ οριζόντια, καθώς και βάσεις διπλού ορθοστάτη που μπορούν να φέρουν 3 πάνελ σε κάθετη διάταξη και μέχρι 6 οριζόντια. Το εύρος της κλίσης των βάσεων είναι 0ο μέχρι 45ο.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ Φ/Β ΠΑΝΕΛ

Η εγκατάσταση των πάνελ στη βάση γίνεται χρησιμοποιώντας σφικτήρες αλουμινίου. Το σύστημα που έχει σχεδιασθεί επιτρέπει την εγκατάσταση πάνελ οποιουδήποτε τύπου, μια που δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται διατρήσεις στα υλικά.

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να αντέχουν τα φορτία ανέμου και χιονιού που καθορίζουν οι ισχύοντες κανονισμοί στις περιοχές εγκαταστάσεις.