Η παράδοση όλου του εξοπλισμού γίνεται με ιδιόκτητα φορτηγά της ELVAN επί τόπου του έργου, οπουδήποτε στην Ελλάδα, ενώ πάντα υπάρχει η δυνατότητα για φόρτωση containers ή φορτηγών για εξαγωγή.