Όλα τα προιόντα της ELVAN παράγονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Παιανία. Σε ένα χώρο 11.000 τ.μ (απο τα οποία τα 4.000 τ.μ. είναι η στεγασμένη επιφάνεια) χρησιμοποιούνται:

• 4 προφιλομηχανές (roll forming machines)

• 4 Υδραυλικές πρέσσες

• Διατρητικά καλούπια

που εξασφαλίζουν μια ετήσια παραγωγή 200 MWp σταθερών βάσεων.