Όλα τα υλικά κατασκευάζονται στην Ελλάδα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της ELVAN στην Παιανία. Η ELVAN εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, καθώς και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14000.