Όλα τα εξαρτήματα των σταθερών βάσεων κατασκευάζονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της ELVAN στην Παιανία Αττικής (11.000 τ.μ. από τα οποία 4.000 τ.μ. είναι η στεγασμένη επιφάνεια).

Για την παραγωγή χρησιμοποιούνται 4 διαμορφωτικές μηχανές (roll forming machines) και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μια παραγωγική ικανότητα βάσεων για 200 MWp ετησίως.

Η ELVAN εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, καθώς και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14000.