Η ELVAN Α.Β.Ε.Ε. είναι μια Ελληνική βιομηχανία με ιστορία άνω των 40 ετών, και το όνομα της είναι συνώνυμο με τον σχεδιασμό και την παραγωγή, εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, πιστοποιημένης ποιότητας σχαρών καλωδίων και συστημάτων στηρίξεως.

Η ELVAN είναι μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες κατασκευής σχαρών καλωδίων και συστημάτων στηρίξεως. Στις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις στην Παιανία, που καλύπτουν 11000 τ.μ (4000 από τα οποία είναι η στεγασμένη επιφάνεια), παράγονται πάνω από 4000 τυποποιημένα είδη.

Εκτός από ηγέτης της αγοράς στον τομέα των σχαρών καλωδίων, από το 2010 έχει συνεχή παρουσία και στον χώρο των σταθερών βάσεων στήριξης φωτοβολταικών, έχοντας εκτελέσει έργα πολλών MWp.

Συμπληρωματικά η ELVAN προσφέρει στα φωτοβολταικά έργα πλήρεις λύσεις αντικεραυνικής προστασίας, δηλαδή:

• μελέτη
• προμήθεια υλικών
• εγκατάσταση