Η ELVAN έχει εξειδικευμένα συνεργεία και μπορεί να αναλάβει και την εγκατάσταση του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας σε κάθε έργο.