Η ELVAN δίνει για όλες τις γαλβανισμένες εν θερμώ μετά την κατασκευή βάσεις της γραπτή εγγύηση 10 ετών, ενώ ο εκτιμώμενος χρόνος ζωής υπερβαίνει τα 20 έτη. Κατεβάστε ένα δείγμα της εγγύησης απο εδώ.