Ομιλια στο 2ο Renewable Energy & Storage Forum του Κωνσταντίνου Καστάνη – Διευθύνοντα Συμβούλου της ELVAN Α.Β.Ε.Ε.